BECI ONLINE
BECI ONLINE

เรียนภาษาตัวต่อตัว online

 

เรียนกับเราดีอย่างไร

 • เลือกเรียนเวลาไหนก็ได้
 • เรียนตัวต่อตัวทุกวัน กับอาจารย์ชาวต่างชาติ
 • อาจารย์คนเดิม การเรียนต่อเนื่อง
 • อาจารย์ผู้สอนมีใบรับรองการสอนและรับรองความสามารถทุกท่าน
 • แก้ปัญหาตรงจุด ไม่ว่าจะอ่อนด้านไหน อาจารย์จะช่วยปรับปรุงให้

 

เรียนตัวต่อตัวครั้ง ละ 180 บาท

ถูกมาก ได้ผลจริง

 

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตร Online

ระยะเวลาเรียน /วัน

ราคา

50 นาที

6,000

25 นาที

3,600

 

 

 

 

 

ระยะเวลาของหลักสูตร

1 เดือน 20 ครั้ง

วันเรียน  : วันจันทร์ – ศุกร์

เวลาเรียน  : 07.00 – 20.00

อาจารย์ของทางสถาบันมีประสบการณ์ละความเชี่ยวชาญในการสอน สามารถดูแลและเข้าถึงนักเรียน ถึงแม้ว่านักเรียน จะมีอายุ และ ทักษะที่ต่างกัน 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • การเรียนชดเชย เฉพาะในกรณีที่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ถ้าหากนักเรียนขาดเรียนนาน สามารถแจ้งเพื่อพักการเรียน และอาจารย์จะเริ่มสอนใหม่เมื่อนักเรียนกลับมาเรียน
 • ถ้าหากนักเรียนเข้าเรียนสาย จะไม่มีการเรียนเสริม ชดเชยให้ เพราะ อาจารย์ที่จะสอนมีชั้นเรียนอื่นรออยู่
 • ทางสถาบันจะจัดการทดสอบและจะมีการขันทึกเพื่อให้นักเรียนมีส่วนรวมกับกฎระเบียบ ทางสถาบันจะบันทึกการเรียนสัปดาห์ละครั้งเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าและการตรวจสอบ จุดอ่อนและจุดแข็งของนักเรียน

บันทึกชั้นเรียนเดือนละครั้งสำหรับการพูด

อาจารย์จะถามคำถามเพียงเล็กน้อย โดยให้เวลาแค่ 3 นาทีในการตอบคำถาม เพื่อเช็ความถูกต้องของหลักไวยากรณ์ คำศัพท์ การออกเสียงที่ถูกต้องของนักเรียน ในการตอบคำถาม นักเรียนจะต้องคำถามให้ถูกต้องและสามารถอธิบายคำตอบและคำถามอย่างถ่องแท้  

ผลการทดสอบ: ผลการทดสอบจะส่งให้หลังจากนั้น1อาทิตย์หรือก่อนกน้านั้น ในใบผลการทดสอบจะมีการแก้ไข เช่น ไวยากรณ์ การสะกดคำ การออกเสียง การพูด และการแสดงออก นอกจากนี้ยังจะรวมถึงการอ้างอิงของการแก้ไข

สอบวัดระดับ:

 • การทดสอบนี้จะวัดระดับผลทักษะของนักเรียน  การทดสอบจะประกอบไปด้วย ไวยากรณ์ การสะกดคำ การออกเสียง การพูดและการเขียน
 •  การประเมินผลจะมอบในนักเรียนวันถัดไป

 

การเริ่มเรียนครั้งแรก:

 • ทางสถาบันจะจัดส่งชีท สำหรับหลักสูตรการออนไลน์ให้ทางอีเมล์ของผู้เรียน