BECI SUMER CAMP
BECI SUMER CAMP

English Camp

ABOUT US        

 AAW Travel and Education Co,. Ltd. เรายินดีบริการทุกท่านด้วยใจ บริการรับปรึกษาด้านการศึกษาต่อ การใช้ชีวิตในต่างประเทศ เรายินดีให้คำแนะนำและเต็มใจบริการท่าน เสมือนท่านเป็นครอบครัวของเรา พนักงานของเราพร้อมบริการด้วยความยินดีในทุกๆ การเดินทางของท่าน “ให้ทุกการเดินทางของท่านเป็นความทรงจำที่มีความสุขที่สุด”

        เราสามารถจัดทริปให้ท่านได้ตามแต่ท่านต้องการ ทุกเงื่อนไข เราพร้อมที่จะทำให้การเดินทางของท่านเป็นจริงได้ด้วยประสบการณ์และบริการจากใจ

 

ข้อมูลเมือง ....บาเกียว

Baguio  อุณหภูมิ ประมาณ 20 – 25 องศาเซลเซียส ในทุกๆฤดู

Baguio  เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการทหาร, ศาล, และ ที่อยู่อาศัย

Baguio  เป็นเมืองการศึกษา อีกทั้งยังเป็นเมืองที่พลเมืองมีระดับ

              ความสามารถทาง ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูงที่สุด

Baguio  มีครู และ ผู้สอน ที่มีคุณภาพมากมาย

 

ทำไมต้องเรียนที่ Baguio ทำไมไม่เป็น สิงคโปร หรือ

ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เช่น อเมริกา ออสเตรเลีย?

ปาเกียว เป็นเมืองฐานทัพอเมริกาเก่าจึงมีการใช้ภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกา สถาบันสอนภาษาในปาเกียว เป็นที่นิยมสำหรับ คนเกาหลี และญี่ปุ่น นักเรียนส่วนใหญ่เลือกที่จะมาฝึกภาษาที่ปาเกียวก่อนไปยังประเทศ อื่นๆ เนื่องด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าและได้ผล เด็กหลายคนที่ไปเรียนนิวซีแลนด์หรืออเมริกา แล้วไม่สามารถพูดได้ ต้องมาเรียนที่ปาเกียวก่อนกลับประเทศเพราะยังไม่สามารถพูดได้หรือคะแนนสอบไม่ได้ตามที่ต้องการ

Why ถึงควรเริ่มต้นที่นี่

หลักสูตร Sparta หรือ หลักสูตรเข้มข้น เป็นหลักสูตรที่ทำให้ผู้เรียนได้ผลจริง ด้วยการเรียนตัวต่อตัว ทำให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองได้ตรงจุด การตรวจงานเขียน ทำให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้เร็วขึ้น การมีคลีนิคภาษาหรือให้ผู้รู้ตรวจงานหรือให้ผู้เรียนได้ปรึกษาตลอด 24 ชม จะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น

ทำไมต้องเลือกเรียนกับสถาบันBECI

1. สถาบันมีความน่าเชื่อถือ

2. เปิดกว้างทางการศึกษา

3. สอนโดยอาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์

4. จัดหลักสูตรให้ตรงกับผู้เรียนแต่ละคน

5. สนุกสนานไปกับกิจกรรมสันทนาการ

6. มีระบบการจัดการครบวงจร

7. มีระบบการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

BECI English Academy ?

BECI เปิดในปี 2003 เป็นสถาบันสอนภาษาแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรเคร่งครัดในฟิลิปปิน ตลอด สิบกว่าปีที่ผ่านมา สถาบันของเราได้รับนักเรียนต่างชาติ มาแล้วกว่า 10,000 คน เราเป็นสถาบันที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษามากเป็นอันดับต้นๆ  14 years knowhow ประสบการณ์กว่า 14 ปี ทำให้เรามีกลวิธีในการสอนให้ผู้เรียนได้ประโยชน์และพัฒนาอย่างเร็ว และได้ผลจริงการเรียนการสอนของสถาบันนั้นแตกต่างจากการเรียนการสอนทั่วไป ที่นี่ผู้เรียนจะได้แสดงออกในการใช้ภาษาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ

มีการจัดการทดสอบนักเรียน เพื่อจัดหลักสูตรให้ตรงกับผู้เรียนแต่ละคน

1. ทดสอบวัดระดับทักษะของภาษา

2. วางแผนหลักสูตรให้ตรงกับผู้เรียน

3.  มีการจัดทดสอบวัดระดับประจำสัปดาห์

4. นำผลการเรียนของผู้เรียนมาวิเคราะห์ และวางแผน        การเรียนในขั้นตอนต่อไป

5.  สรุปผลการเรียน

6. ดำเนินการจัดการสอนผ่านระบบออนไลน์ (Skype)

 

ค่าใช้จ่าย

เพียง 59,000 บาท

รวม

  •  ค่าลงทะเบียน / ค่าหลักสูตร
  •  ค่าที่พัก /ค่าอาหารทุกมื้อ
  •  ค่าซักรีด และ ค่าทำความสะอาด
  •  ค่าหนังสือ และ กิจกรรม
  •  ค่าวีซ่า /ค่าตั๋วเครื่องบิน
  •  ค่าเจ้าหน้าที่ดูแล

ยกเว้น

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว